Menu

Preduzeće danas

„Metalac-Proleter“ a.d. je registrovan za obavljanje više vrsta delatnosti, a akcenat je stavljen na maloprodaju. Maloprodaja se obavlja u 44 prodavnice koje se snabdevaju iz sopstvenog centralnog magacina (4920 m2) i direktnom dostavom. Polazeći od diversifikovane strukture poslovnog portfolia, prodavnice su kategorizirane u dva profitna centra. U prvom profitnom centru su prodavnice robe široke potrošnje u gradu, gde se nalazi 15 maloprodajnih objekata, čija je ukupna površina 1.643,47 m2.

U drugom profitnom centru su 28 prodavnice na selu, čija je ukupna površina 3.311,35 m2. Jedan broj prodavnica (25) se izdaje u zakup. "Metalac - Proleter" je vlasnik i robne kuće površine 2.070 m2 u centru grada, upravne zgrade i centralnog magacina površine 4.920 m2 na atraktivnoj lokaciji pored magistralnog puta.

excellentseal

Proleter - Oduvek sa Vama!

Metalac Proleter a.d.

ul. Rudničke Vojske br.18

32300 Gornji Milanovac

Srbija

dtlLOGO

 

Log In or Register